برترین ساختنی

 1. 5
  میانگین: 5 (1 رای)
 2. 5
  میانگین: 5 (1 رای)
 3. امیر حسین موروثی
  5
  میانگین: 5 (1 رای)
 4. 5
  میانگین: 5 (1 رای)
 5. masoud karimi
  5
  میانگین: 5 (1 رای)
 6. زهرا حسینی
  4
  میانگین: 4 (3 رای)
 7. دانیال مهرآرام
  4
  میانگین: 4 (2 رای)
 8. طراح سایت
  3.666665
  میانگین: 3.7 (3 رای)
 9. محمد امین عسگریان
  3.666665
  میانگین: 3.7 (3 رای)
 10. طراح سایت
  3.5
  میانگین: 3.5 (2 رای)