درباره ما

ساختنی مکانی ست برای یاد گرفتنِ روشِ ساخت کاردستی ها، سازه های علمی و ساخته های هنری... و به اشتراک گذاشتن آنها. ما باور داریم که ایده های مان را باید جدی بگیریم و تلاش می کنیم آنها را بسازیم. به دوستان مان خواهیم گفت چه ساخته ایم و به آنها یاد خواهیم داد.
برای این کار نه شرط سن مهم است و نه ابزارهای پیچیده صنعتی. تنها با ابزارهایی که احتمالاً در هر خانه و مدرسه ای پیدا می شوند و البته با صبر و حوصله این کار را خواهیم کرد. قرار نیست ساختنی های ما بدون عیب و ایراد باشد. قرار نیست ساختنی های ما همیشه نو باشند و هیچ کس آنها را قبلاً نساخته باشد. در این سایت ما یاد خواهیم گرفت تا بیش از پیش دست به کار شویم و با ابزارهای ساده و دم ِ دستی، و البته شاید هم گاهی پیچیده، کارهای مهم بکنیم و چیزهای ارزشمند بسازیم.
ارزشِ یک ساختنی، به بی ایراد بودن آن نیست، بلکه به ساخته شدن آن توسط تو است.

از آنچه می سازی عکس بگیر و گزارشی تهیه کن. عضو سایت شو و روش ساخت آن را با دیگران در میان بگذار. به دیگران بگو چه ساخته ای و چگونه ساختی. به دیگران امتیاز بده و کارهایشان را نقد کن و درباره شان نظر بده. ایده هایی برای بهتر شدن یک ساختنی را با سازنده آن در میان بگذار.

به وبلاگ ساختنی به نشانی زیر سر بزن