وبلاگ‌ها

پست اول

جعبه لایتنر وسیله ی ساده ای است که به ما امکان می دهد چیز ها را در یک مسیر منطقی به ذهن بسپاریم. اساس کار این جعبه، یادآوری های منظمی است که در زمان های خاصی اتفاق می افتد. روش کار کردن با جعبه لایتنر را از اینجا بشنوید.